“สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” หรือ “เวียดนาม” เป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกยังคงให้ความสนใจจับจ้องมองหาโอกาสเข้ามาลงทุนเพราะเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จํานวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และกําลังซื้อของชาว เวียดนามเพิ่มสูงขึ้นมาก

ในปี 2561 ที่ผ่านไป เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักทั้งจากอุปสงค์ต่างประเทศ และในประเทศ แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีแรงส่งของอุปสงค์ต่างประเทศแผ่วลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาคการส่งออกสินค้าของไทย เนื่องจากเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า (Trade war) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้มีสัญญาณการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยในบางภูมิภาค แต่ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้ Fed และ ECB ยังคงสามารถเดินหน้าเพื่อทำนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ (Monetary Policy Normalization) ได้ตามแผน สำหรับไตรมาสแรก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลักทั่วโลกยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนที่มีการเติบโตสูง

Oversea Vietnamese Economic Forum

การจัดงานประชุม OVERSEA VIETNAMESE ECONOMIC FORUM ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยความมีสเน่ห์อารยธรรมดั้งเดิมและความร่วมสมัยของเมืองอุดรธานี ทั้งยังเป็นถิ่นฐานที่มีการประกอบธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเติบโตขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องจากภูมิศาตร์ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่าง ไทย ลาว เวียดนามและจีนอีกด้วย

อ่านต่อ…

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน อยู่ที่ วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้ เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าแหนมเนืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังมีศูนย์ประชุม CONVENTION HALL ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 2,000 คน

TVITEC AGENDA

เวลา รายการ สถานที่
วันศุกร์

27/9/2019

ผู้ร่วมงานเดินทางมาถึง จ.อุดรธานี ประเทศไทย Centara Hotel
วันเสาร์28/9/2019 09.30 – 11.30 ผู้ร่วมงานเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน
12:00 – 13:00  รับประทานอาหารเที่ยงที่ วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ VT NamNueng
13:30 – 15:00  พิธีเปิดการประชุม VT NamNueng
15:00 – 16:00  ผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า VT NamNueng
16:00 – 18:00 Business Matching  VT NamNueng
18:30 – 21:30 Gala Dinner VT NamNueng
วันอาทิตย์29/9/2019 08:00 – 11:30 การสัมมนาทางเศรษฐกิจ (Business Forum)

หัวข้อที่ 1 การเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง

หัวข้อที่ 2 การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และโลจิสติกส์

หัวข้อที่ 3 อุตสาหกรรม 4.0 การเงินและการธนาคาร

VT NamNueng
11:30 – 12:30 ลงนามสัญญา MOU และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจ

ปิดการประชุม

VT NamNueng
12:30 – 13:00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ VT NamNueng
13:00 – 17:00 ร่วมกิจกรรมตีกอล์ฟ หรือ ทัวร์เมืองอุดรธานี (City tour) Udon Thani
18:30 – 21:30 ฉลองปิดงาน VT NamNueng
วันจันทร์30/9/2019 ผู้ร่วมงานเดินทางกลับ