ABOUT THE FORUM

ที่มาของการจัดงาน OVERSEA VIETNAMESE ECONOMIC FORUM ที่จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง มีประวัติศาสตร์ทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมร่วมกับสมัยใหม่ เมืองอุดรธานีมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครอง มณฑลอุดร ในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่)

ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมี “แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี” ที่บ้านหนองโอน – หนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โฮจิมินห์เคยพักอาศัยเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง ช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม นอกจาก เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือที่ชาวเวียดนามมีต่อโฮจิมินห์โดยตรงแล้ว อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ เวียดนามร่วมกันอย่างลงตัว

ที่ตั้งของกลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงติดต่อกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ชายแดนร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดกับสปป.ลาว จากอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ถึงอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางยาวประมาณ 527 กิโลเมตร เชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามผ่าน สปป. ลาว ด้วยเส้นทางหลักหมายเลข 2E ในแขวงพงสาลี เส้นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน และ เส้นทาง หมายเลข 7 ในแขวงเซียงขวาง เข้าสู่เวียดนามตอน เหนือ และเชื่อมโยงเวียดนามตอนกลางด้วย เส้นทางหมายเลข 8 ในแขวงบอลิคาไซ เชื่อมโยง กับประเทศจีน ด้วยเส้นทางหมายเลข 4 ในแขวงไซยะบุลี และ เส้นทางหมายเลข 13 ในแขวงหลวงน้าทา ทำให้กลุ่มจังหวัดมีความสะดวกในการติดต่อ เดินทาง การทำธุรกิจการค้า การลงทุน การบริการ และท่องเที่ยว กับ 3 ประเทศ

การจัดงานประชุม OVERSEA VIETNAMESE ECONOMIC FORUM ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยความมีสเน่ห์อารยธรรมดั้งเดิมและความร่วมสมัยของเมืองอุดรธานี ทั้งยังเป็นถิ่นฐานที่มีการประกอบธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเติบโตขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องจากภูมิศาตร์ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่าง ไทย ลาว เวียดนามและจีนอีกด้วย

สถานที่จัดงาน

วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้ เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าแหนมเนืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังมีศูนย์ประชุม CONVENTION HALL ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 2,000 คน

วีทีแหนมนเนืองตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพอุดรธานี- ขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งนับเป็นเส้นทางหลักของศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภาคอิสาน

TVITEC AGENDA

เวลา รายการ สถานที่
วันศุกร์

27/9/2019

ผู้ร่วมงานเดินทางมาถึง จ.อุดรธานี ประเทศไทย Centara Hotel
วันเสาร์28/9/2019 09.30 – 11.30 ผู้ร่วมงานเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน
12:00 – 13:00  รับประทานอาหารเที่ยงที่ วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ VT NamNueng
13:30 – 15:00  พิธีเปิดการประชุม VT NamNueng
15:00 – 16:00  ผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า VT NamNueng
16:00 – 18:00 Business Matching  VT NamNueng
18:30 – 21:30 Gala Dinner VT NamNueng
วันอาทิตย์29/9/2019 08:00 – 11:30 การสัมมนาทางเศรษฐกิจ (Business Forum)

หัวข้อที่ 1 การเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง

หัวข้อที่ 2 การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และโลจิสติกส์

หัวข้อที่ 3 อุตสาหกรรม 4.0 การเงินและการธนาคาร

VT NamNueng
11:30 – 12:30 ลงนามสัญญา MOU และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจ

ปิดการประชุม

VT NamNueng
12:30 – 13:00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ VT NamNueng
13:00 – 17:00 ร่วมกิจกรรมตีกอล์ฟ หรือ ทัวร์เมืองอุดรธานี (City tour) Udon Thani
18:30 – 21:30 ฉลองปิดงาน VT NamNueng
วันจันทร์30/9/2019 ผู้ร่วมงานเดินทางกลับ

อัตราการลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมงาน ตัวแทน และผู้จัดแสดงสินค้า สามารถเข้าร่วมงานผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 390 USD ต่อท่าน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมงานประชุม งานสัมมนาธุรกิจและจับคู่การค้า ได้รับเอกสารแสดงข้อมูล

บริการอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน และงานเลี้ยง พร้อมที่พักระดับ 5 ดาว ตามรายละเอียดในโปรแกรม

ผู้สนใจเข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อน สามารถจองบูทได้ก่อน โดยกำหนดให้ หนึ่งบริษัทได้แสดงสินค้าฟรี 1 บูท