THE ECONOMIC

vietnam (2)

Kinh tế Việt Nam

Việt Nam đang trên đà trỗi dậy mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trên phương diện giao thương kinh tế. Trong những năm vừa qua kinh tế Việt Nam khởi sắc trên cả ba mặt sản xuất, cung – cầu . Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 – mức độ gia tăng cao nhất so với 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp mới thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó công tác cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam đã, đang diễn ra mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp của Chính phủ, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Kinh tế Thái Lan

Tiếp tục trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Quý I năm 2018, nền kinh tế Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục đạt 4,8% – mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.  Để có được mức tăng trưởng ấn tượng này, là nhờ hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đi lên và sự mở rộng của các nền kinh tế đối tác của Thái Lan. Dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong quý I năm 2018, các chuyên gia lại cảnh báo rằng nền kinh tế lớn thứ 2 Đông – Nam Á vẫn chưa lấy lại được phong độ, vẫn đi sau nhiều nước trong khu vực vốn có mức tăng trưởng hơn 5% hằng năm.

Kinh tế thế giới

Tình hình kinh tế thế giới trong thời gian vừa qua có nhiều biến động khi mức độ tăng trưởng chậm lại diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Những xu hướng mới xuất hiện, như sự chuyển dịch quyền lực của các nước lớn, tăng cường sự cạnh tranh chiến lược tại nhiều khu vực trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.